Privacybeleid

Juli 2019

Madebysens en haar handelsnamen Kleine Ondernemers Website en Madebysens, bieden verschillende producten en diensten aan. Een aantal van deze producten zijn; websites, huisstijlen, visitekaartjes en onderhoudsdiensten aan websites.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang om inzicht te hebben in bepaalde informatie over de producten en/of diensten die wij aan je leveren. Zo zijn wij in staat om jouw vragen, meldingen (bijv. een storing bij uw website) en klachten, snel en adequaat op te pakken.

Madebysens informeert je alleen wanneer dat voor je relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over de diensten waarvan je gebruik maakt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail wanneer de contracMadebysensuur van jouw website afloopt en hoe je deze kan verlengen.

In dit privacy statement staat per hoofdstuk beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens, welke gegevens wij verwerken en welke invloed je daarop kunt uitoefenen. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Madebysens verwerkt.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens

Alle bedrijven en handelsnamen van Madebysens voeren dezelfde privacybeleid. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt ten allen tijde bij Madebysens. Zie einde van deze verklaring voor de contactinformatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Madebysens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • (bedrijfs)naam, adres, woonplaats (NAW)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Madebysens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Madebysens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Madebysens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Madebysens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Madebysens bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Alle gegevens worden gedurende de looptijd van je overeenkomst bewaard. Na verloop van de overeenkomst worden alle gegevens binnen zes maanden verwijderd. Vanwege fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht facturen en dergelijke documenten en bijbehorende gegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Madebysens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Madebysens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Madebysens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Madebysens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@madebysens.nl.

Elke klant krijgt van ons een unieke klantnummer (staat in je overeenkomst/op je facturen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dit klantnummer met het verzoek mee te sturen. Tevens vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Madebysens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Madebysens neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@madebysens.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Dit document is voor het laatst aangepast in mei 2018. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Madebysens
Ellermanstraat 15H,
1114 AK Amsterdam

info@madebysens.nl